Veckans tips – Köp begagnade kläder!

Joseph Samec är professor på institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet där han främst fokuserar på grön kemi inom organisk syntes och biomassabearbetning. År 2012 grundade han även företaget RenFuel som producerar biobränslen från lignin. Josephs två främsta tips på vad du i din vardag kan göra för att bidra till hållbart samhälle är:

– Att köpa begagnade kläder. Dels för att det är bra både bra för klimatet och för plånboken, men främst för att det är bra för dina barn. Nya kläder innehåller nämligen stora mängder kemikalier så är man rädd för kemikalier så ska man inte köpa så mycket nya kläder, framför allt inte till sina barn. Det är också bra att laga sina kläder när de går sönder i så stor utsträckning det går istället för att köpa nya.

– Samt att dra ner på sin köttkonsumtion då kött, framför allt nötkött, har en stor negativ påverkan på klimatet. Läs gärna Världsnaturfonden WWF:s köttguide för mer information om olika kötts klimatpåverkan:

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide

 

Joseph Samec är professor på institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet där han främst fokuserar på grön kemi inom organisk syntes och biomassabearbetning. År 2012 grundade han även företaget RenFuel som producerar biobränslen från lignin.