OM-Bild-Sarah2

En planet. Ett gemensamt hem.
Det är allt vi har.

En enda planeten Jorden.

Och hon är fantastisk. För förutom en makalöst vacker natur, så kommer ju precis allt materiellt som vi har runt omkring oss i våra hem och i våra samhällen, liksom allt vi äter och dricker, enbart ifrån hennes resurser. Vi är bokstavligt talat beroende av Jordens resurser för att kunna leva. Men resurserna är begränsade, liksom hur mycket avfall och utsläpp som vår planet klarar av att hantera. Och sanningen är den att vi svenskar har bland de största ekologiska fotavtrycken per person i hela världen. Faktum är, att ifall hela världens befolkning skulle leva och konsumera som en genomsnittlig svensk gör, så skulle det behövas drygt fyra planeter som Jorden! Men det finns bara en.

Många vill bidra, eller bidra mer, till en hållbar framtid, men känner kanske att man saknar kunskap, möjlighet eller inspiration. Det är dessa bitar som jag vill bidra med genom TakeActionTalks. I min pod, som ni finner här på hemsidan och på alla plattformar där poddar finns, så  intervjuar jag personer som är sakkunniga inom ett specifikt område, till exempel ekologiska fotavtryck, mat, ekosystemtjänster, jämställdhet, cirkulär ekonomi, solenergi, dricksvatten, etik och så vidare, och där varje intervju har sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv.

Jag ber även varje intervjuperson om minst ett konkret tips som vi alla kan ta till oss i vår vardag för att göra omställningen till ett hållbart samhälle så enkelt, roligt och effektivt som möjligt – veckans tips.

Mejla mig gärna önskemål om klimat- och hållbarhetsrelaterade ämnen som Ni skulle vilja veta mer om, samt specifika frågor som Ni skulle vilja ha svar på, eller vilka Ni skulle vilja höra en intervju med.

Jag erbjuder även föreläsningar inom områdena hållbar utveckling och FN:s 17 globala mål/Agenda 2030.

För “business as usual” är inte längre ett alternativ, att ställa om till ett hållbart samhälle är ett måste. Och något vi alla vinner på i längden. Tillsammans kan vi minska våra alldeles för stora ekologiska fotavtryck. Tillsammans kan vi bli förebilder för omvärlden och för våra barn. Tillsammans kan vi göra det roligt och framgångsrikt att ställa om till en hållbar världen.

Together we can make the difference!

/Sarah Daleke