Om inte dina egna barn är skäl nog att agera, vad är då skäl nog?

Sett historiskt har vi aldrig haft det bättre än vad vi har det idag. Mänskligheten alltså. Aldrig tidigare har medellivslängden i världen varit så hög som den är idag. Aldrig någonsin har barnadödligheten varit så låg som den är idag. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till lika mycket kunskap eller utbildningsmöjligheter i världen som vi har i dag. Ur många perspektiv går utvecklingen i världen i rask takt åt rätt håll.

Det räcker att titta tillbaka på våra egna mor- och farföräldrar och hur det var när de växte upp. Ur ett västerländskt perspektiv brukar jag tänka att så mycket i form av omvälvande samhällsutveckling som min farmor och farfars generation fick uppleva under sin livstid kommer nog aldrig någon generation få uppleva igen. Hela vägen från den svåra fattigdomen i början på 1900-talet till elektrifieringen av landsbygden, varmvatten direkt i kranen, tvättmaskin, tv, bil, flygplan, mobiltelefon, internet, sjukvårdens utveckling, globaliseringen och så vidare. Helt otroligt egentligen.

Men utvecklingen har också haft ett pris. Ett högt pris. För i takt med att allt fler människor och länder fått en ökad levnadsstandard så har också vår påverkan på planeten ökat. Enkelt förklarat så använder vi idag mer av jorden resurser än vad jorden klarar av att förnya. Vi urholkar och förstör planetens natur och ekosystem, samma ekosystem som vi är beroende av för att kunna leva och andas. Vi släpper också ut betydligt mer växthusgaser, främst koldioxid, i atmosfären än vad jorden klarar av att ta hand om. Vilket i sin tur bland annat leder till global uppvärmning och klimatförändringar. Och att vi försätter oss själva och våra barn, liksom kommande generationer och allt annat liv på planeten, i en mycket osäker situation.

Vi står nu vid ett vägskäl. Antingen kan vi ignorera fakta, köra på som vanligt och se livsförutsättningarna på jorden försämras. Eller så kan vi agera och göra vårt bästa för att trygga våra barns och kommande generationers förutsättningar på vår planet. Men vi måste bestämma oss nu.

Kanske har jag fel när jag tänker att våra mor- och farföräldrars generation här i västvärlden genomgick den mest omvälvande samhällsutveckling i människans historia. Jag hoppas jag har det. Jag hoppas att det blir vi som kommer att uppleva den största samhällsutvecklingen, den till det hållbara samhället. För alla i hela världen.

För omställningen måste gälla alla om den ska lyckas. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är i dag alla länder utvecklingsländer, inklusive Sverige. Vi har alla mycket att jobba på när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Och dessa utmaningar måste vi arbeta med både lokalt, nationellt och globalt utifrån våra olika förutsättningar.

Det är komplexa och stora frågor. Men den enorma och positiva utvecklingen som mänskligheten har genomgått bara de senaste decennierna inger hopp om att vi på en förhållandevis kort tidsperiod åter igen kan åstadkomma revolutionerande förändringar om vi bestämmer oss för att göra det.

Den första utmaningen består dock i att faktiskt få människor att inse hur pass allvarlig situationen är som vi står inför. För har man väl insett det så är det svårt att blunda. Och det är först då som omställningen mot en hållbar värld och framtid kan ta fart på riktigt.

Så till er som har insett allvaret och inte kan blunda längre; Föräldravråla det högsta ni kan för att få fler att få upp ögonen. Utöva din konsumentmakt och ställ krav på företag. Värna demokratin och ta tillvara din rätt att rösta i september. Låt politikerna veta vad du vill och tycker. Alla steg framåt, små som stora, är steg i rätt riktning som tillsammans gör stor skillnad. Ta ett steg redan idag. Och om du behöver motivation, se och tänk på dina barn, syskonbarn, barnbarn, kommande barn. Om inte deras framtid är skäl nog att agera, vad är då skäl nog?

Denna blogg skrev jag som en gästblogg hos Föräldravrålet. Skriv på deras upprop där de kräver att våra politiker ska ta klimatförändringarna på största allvar, agera därefter och göra det lätt för privatpersoner att leva klimatsmart. Du hittar uppropet här.