Veckans tips – Var energieffektiv och konsumera mindre och bättre!

Jens Berggren är kommunikationschef på SIWI, Stockholm International Water Institute. Några av Jens tips på vad du i din vardag kan göra för att bidra till en hållbar värld sett ur ett vattenperspektiv är:

– Att konsumera mindre och att konsumera det bästa alternativet. Man måste inte alltid välja bort, man kan också välja rätt utifrån ett rättvise- och hållbarhetsperspektiv. För vatten finns bakom nästan allt vi har runt omkring oss.  Till exempel så går det åt cirka 140 liter vatten för att producera en kopp kaffe. Och 13.000 liter vatten, cirka 90 badkar, för att producera en smartphone. Och 2.400 liter vatten, cirka 15 badkar, för att producera en vanlig hamburgare. Och en vanlig bomulls t-shirt ”kostar” cirka 25 badkar med vatten. Så att avstå från att köpa den där varan i butiken som man ändå inte behöver kanske är det bästa sättet att spara vatten i ett globalt perspektiv.
– Att minska ditt matsvinn. 70% av allt tillgängligt sötvatten på jorden används nämligen inom jordbruket och till att producera livsmedel, så genom att minska vårt matsvinn bidrar vi till att inte en massa vatten har använts i onödan. Att minska vårt matsvinn är dessutom ett måste och något positivt sett ur alla hållbarhetsperspektiv.
– Som konsumenter kan vi också ställa krav på mer vattensmarta produktioner.
– Sedan kan det alltid vara bra att ha lite vatten hemma ifall krisen skulle slå till. Ett tips är att ha till exempel en pet-flaska med vatten i frysen som man byter ut emellanåt, sommartid kan man också använda den som kylklamp till stranden.

Jens Berggren är kommunikationschef på SIWI, Stockholm International Water Institute. SIWI är en icke vinstdrivande stiftelse som jobbar med vattenfrågan på flera olika sätt för att vi på ett nationellt och globalt plan ska använda vatten mer effektivt och rättvist.