POD – En värld bortom BNP-tillväxt – Mikael Malmaeus

BNP-tillväxt är ett av de viktigaste målen i vårt samhälle idag. Men de senaste decennierna har vi kunnat se vår planet slitas ut i samma takt som BNP-ökat. Vi kan konstatera att ständig tillväxt inte är hållbart, men vilka alternativ finns och kan vi föreställa oss en värld bortom BNP-tillväxt?

Mikael Malmaeus är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska miljöinstitutet. Tillsammans med 16 andra forskare från olika ämnesområden har Mikael under åren 2014-2018 deltagit i forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt”. Där tog de fram fyra olika scenarier för hur ett välfärdssamhälle utan BNP-tillväxt kan se ut.

Varmt välkomna att lyssna på ett mycket intressant och spännande samtal där Mikael bland annat berättar mer om det ovannämnda forskningsprojektet. Vi pratar även om vilken roll BNP har och har haft i Sverige och världen, om varför ständig BNP-tillväxt inte är hållbart, om att tjänster blir dyrare och saker billigare, att kriser uppstår på grund av förväntningar och att en annan, hållbar, framtid faktiskt är möjlig.

Läs mer om forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt” på www.bortombnptillvaxt.se

Signaturmelodi: Claes Bonde

Mikael Malmaeus är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska miljöinstitutet.