POD – Vi måste ändra vårt beteende – Johanna Grant

Om vi ska nå klimatmålen så behöver vi ändra våra ohållbara beteenden och normer i samhället. Men för att lyckas med det så måste bekvämligheten, coolheten och lusten med de nya hållbara alternativen vara det som kommuniceras, inte att det är bra för miljön och klimatet.

Lyssna på ett mycket intressant och tankeväckande samtal med Johanna Grant som är ordförande i den ideella föreningen Gröna Bilister. Hon menar att kommunikatörer och marknadsförare har en stor roll att spela när det kommer till att få oss att ändra våra beteenden och inse att en omställning till ett mer hållbart samhälle faktiskt gynnar oss. Tänk om Zlatan gjorde reklam för cyklar istället för bilar, ger hon som exempel.

Förutom beteendeförändring prata vi även om begreppet ”mobilist”, air bnb för bilar, grannskapseffekter, bekvämlighetsdjur, samhällsplanering, hur media skildrar miljö- och klimatfrågor, vallöften, hållbarhetstips och mycket mer.

Välkommen att lyssna på årets första TakeActionTalks-poddavsnitt! Nytt år och nya möjlighet! Och dessutom valår, där vi hoppas klimatet kommer högt upp på agendan.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Johanna Grant är ordförande i den ideella föreningen Gröna Bilister, som vill påskynda omställningen till en grön bilism som är anpassad till planetens gränser, städernas dyrbara utrymmen och landsbygdens behov. Foto: Melker Dahlberg