POD – Vägen mot ett fossilfritt Sverige – Svante Axelsson

Sverige har som mål att bli ett fossilfritt land senast år 2045 och därmed bli ett av de första fossila välfärdsländerna i världen. För att nå det målet så har Sveriges riksdag röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål samt en klimatlag som träder i kraft den 1 januari 2018. Ett av klimatmålen är att utsläppen från landets inrikes transporter, exklusive flyget, ska vara 70% lägre till år 2030 jämfört med år 2010. Detta mål, liksom de övriga klimatmålen, är nödvändiga att nå om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet. Men hur ska vi nå det? Och vad görs redan i dag?

Lyssna på ett inspirerande och informationsrikt samtal med Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, ett regeringsinitiativ med syftet att öka tempot i klimatarbetet. I samtalet lyfts både uppmuntrande berättelser så väl som utmaningar fram.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Svante Axelsson är nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.