POD – Geopolitik, ovisshet och klimatförändringar – Karl Hallding

Framtiden har alltid varit oviss, men kanske aldrig så oviss som nu. Det menar Karl Hallding som jobbar på Stockholm Environment Institute (SEI) där han är senior research fellow och co-director på forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Hör honom resonera kring avstannandet av den globala tillväxten och att ”the great acceleration” nu kanske har brutits och vad dessa enorma trendbrotten i så fall kan innebära. Hur anpassar vi oss till en allt mer oviss framtid där vi inte längre kan förlita oss på hur det har varit?

Geopolitiska förändringar och utmaningar diskuteras liksom faktumet att omställningen till en hållbar värld även kommer att medföra förlorare, bland annat i form av fossila industrier, hur hanterar vi dem? Och hur kan Sverige komma att drabbas av klimatförändringarna?

Signaturmelodi: Claes Bonde

Karl Hallding jobbar på Stockholm Environment Institute (SEI) där han är senior research fellow och co-director på forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.