Jämställdhet är en fundamental mänsklig rättighet

Hur hänger jämställdhet och klimatförändringarnas utmaningar ihop? Frågan är både viktig och samtidigt nästan provocerande självklar. Viktig delvis eftersom det är kvinnor och flickor som generellt drabbas först och värst av klimatförändringarna. Men även för att kvinnor spelar en avgörande roll när det gäller både att förebygga så väl som att anpassa sig till de nya förutsättningarna som klimatförändringarna medför. Kvinnornas inkludering och kraft är en förutsättning för att vi ska nå en hållbar utveckling.

Frågan kan också ses som provocerande ur perspektivet att jämställdhet först och främst är en fundamental mänsklig rättighet! Det borde vara självklart att män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter. Allt annat borde vara otänkbart. Det är egentligen en global skam att ett globalt jämställdhetsmål ens ska behöva finnas.

Men verkligheten är tyvärr sådan att ett jämställdhetsmål behövs. Den senaste undersökningen från The European institute for gender equality (EIGE) visar att jämställdhetsarbetet går framåt i snigelfart. Sverige, som anses vara en förebild när det gäller jämställdhet, toppar listan med ett index på 82.6 av 100. Så visst, Sverige ligger i topp i Europa, men inte med en siffra som det finns anledning att vara stolt över. Det är fortfarande en lång väg kvar från 82.6 till 100. Och det är lite skrämmande att det ändå är det högsta resultatet i mätningen.

EIGE:s undersökning har mätt jämställdhet utifrån kriterierna arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Och inom samtliga områden finns det fortfarande mycket kvar att jobba på. Kvinnor har generellt lägre lön, mindre egen tid och mindre politiskt inflytande, bara för att ge några få exempel.

#Metoo-kampanjen och alla liknande kampanjer som följer i dess spår hjälper till att synliggöra och uppmärksamma dessa orättvisor, ojämlikheter och övergrepp. Våra samhällen och maktstrukturer behöver förändras. Både ur ett kvinnoperspektiv så väl som ur ett framtidsperspektiv. För når vi inte jämställdhetsmålet så når vi inte heller klimatmålet eller de övriga global målen.

Kvinnorna är oftast de som har den största kunskapen om hur man med små medel ändå lyckas får mat på bordet åt familjen. Kvinnor investerar generellt även en mycket större del av sin inkomst i familjen än vad män gör, i allt från exempelvis mat och skördar till utbildning och sjukvård, vilket bidrar till ett samhälles utveckling. I utvecklingsländerna är det också ofta kvinnorna som sköter jordbruket och de har också viktig kunskap om vilka grödor som tål olika klimat och hur de kan hjälpa till att förebygga och anpassa det livsnödvändiga jordbruket efter klimatförändringarna.

Jämställdheten är, och det tål att upprepas, en förutsättning för att nå en hållbar och fredlig utveckling i världen. Att exkludera kvinnor och flickor vore dessutom att utesluta halva Jordens befolkning. Och hur kan någon tro att det ska kunna gå att uppnå något över huvud taget genom att göra det?

Alla som bor och lever på denna planet har samma mänskliga rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Så låt oss gör det enda rätta. Revolutionera världen. Uppnå jämställdhet. Nu.