POD – Vi behöver en ny upplysningstid och ett nytt ekonomiskt system – Anders Wijkman

Människans livsförutsättningar är hotade, men det syns inte i de ekonomiska systemen eller beräkningarna. I dag är alla nöjda så länge BNP ökar, men BNP säger inget om vår livskvalité eller hur naturen mår, det säger bara att vi har producerat och konsumerat mer från ett år till ett annat.

Anders Wijkman som är författare och samhällsdebattör, bland många andra titlar och befattningar, menar att det behövs en ny upplysningstid och att ekonomins regelverk rimligen måste se annorlunda ut i en värld med 8 miljarder människor än i en med 1–2 miljarder människor.

Anders föreslår bland annat att vi bör beskatta kapital och utnyttjande av naturen istället för arbete, samt omfördela vinsterna av robotisering och artificiell intelligens. Vi pratar även om de ökade klyftorna mellan rika och fattiga, att klimatkrisen även är en moralisk kris, att världen behöver förebilder och alternativ, om att hjälpa omställningens förlorare, om basinkomst, om att den svenska valdebatten behöver fokusera mycket mer på de långsiktiga systemfrågorna, med mera.

Med andra ord varmt välkomna att lyssna på ett mycket intressanta och högaktuellt samtal med Anders Wijkman!

Signaturmelodi: Claes Bonde

Anders Wijkman är, bland väldigt många andra titlar och befattningar, författare och samhällsdebattör. För någon vecka sedan släpptes hans senaste bok vilken bär titeln ”Come on! – capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet”, som han skrivit ihop med Ernst von Weizsäcker.