POD – Vi måste stoppa den stora massutrotningen av biologisk mångfald som pågår just nu – Urban Emanuelsson

Just nu pågår den sjätte stora massutrotningen av biologisk mångfald i jordens historia! Och det är vi människor som orsakar den! Vilket är väldigt kontraproduktivt eftersom vi är beroende av biologisk mångfald och ekosystem för vår egen överlevnad.

Men vad innebär biologisk mångfald? Varför är den så viktig? Hur ser det ut med den biologiska mångfalden i Sverige och globalt? Varför är bina så viktiga? Och svampar? Vilka är de största hoten mot biologisk mångfald? Och vad kan vi göra för att behålla/öka den biologiska mångfalden?

Varmt välkomna att lyssna på ett mycket intressant och lärorikt samtal med Urban Emanuelsson som är professor och forskare inom fältet biologisk mångfald och historisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Urban var under många år även föreståndare för, och startade och byggde upp, Centrum för biologisk mångfald som är en gemensam centrumbildning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Bilder: Roger Gleisner

Urban Emanuelsson är professor och forskare inom fältet biologisk mångfald och historisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Urban var under många år även föreståndare för, och startade och byggde upp, Centrum för biologisk mångfald som är en gemensam centrumbildning mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Han har också gjort många forskningsresor över hela världen med fokus på biologisk mångfald och landskapens utveckling samt skrivit flera böcker i ämnet.