Veckans tips – Fråga dig själv vad som är viktigast och mest betydelsefullt för dig

Olle Torpman är forskare och lärare på filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Där undervisar han bland annat i ämnena global etik, politisk filosofi och miljöetik.
Olles tips på vad du i din vardag kan göra för att bidra till hållbart samhälle är:

– Syna dig själv i sömmarna. Sätt dig ner och fundera över vad som egentligen är viktig för dig. Vad spelar roll i ditt liv? Vad är egentligen värdefullt i sig? Vad vill du helst av allt? Och hur kan du leva och agera för att bevara det som är värdefullt för dig?

– Ta diskussionen med andra och fråga vad som är mest värdefullt för dem. Det behövs en etisk reflektion i hela samhället. Även bland politiker och företag.

– Ifrågasätt saker. Fråga varför. Som ett barn gör. Varför är det så? Och varför är det så då?

– Sätt in fler experter som kommenterar om den politiska debatten i exempelvis ett nyhetsprogram gick i linje med respektive partis värdegrund och ideologi. Vad står egentligen varje parti för? Och vad vill de uppnå? Och leder politiken de för dit?

Olle Torpman är forskare och lärare på filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Där undervisar han bland annat i ämnena global etik, politisk filosofi och miljöetik. Förra året, 2017, gav han ut boken ”Miljöetik – från problem till lösning”.