POD – Cirkulär ekonomi – Mattias Lindahl

Att införa en mer cirkulär ekonomi i vårt samhälle skulle innebära att vi minskar våra utsläpp och avfall och börjar använda Jordens resurser mer effektivt, vilket är nödvändigt om vi ska nå klimatmålen och en hållbar värld. Men vad är cirkulär ekonomi? Och hur gör vi för att ställa om?

Lyssna på ett intressant samtal med Mattias Lindahl som är professor på Linköpings universitet och som forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.

Signaturmelodi: Claes Bonde.

Mattias Lindahl är professor på Linköpings universitet och forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.