POD – Jämställdhet är en förutsättning för att nå klimatmålen – Camilla Lundberg Ney

Kvinnor investerar generellt en mycket större del av sin inkomst i familjen än vad män gör, i allt från exempelvis mat till utbildning och sjukvård, vilket bidrar till ett samhälles utveckling. I utvecklingsländerna är det också ofta kvinnorna som sköter jordbruket och de har också viktig kunskap om vilka grödor som tål olika klimat och hur de kan hjälpa till att förebygga och anpassa det livsnödvändiga jordbruket efter klimatförändringarna.

Jämställdhet är en förutsättning för att nå en hållbar och fredlig utveckling i världen. Jämställdhet är också en fundamental mänsklig rättighet. Men idag är världen långt ifrån jämställd och utvecklingen går tyvärr i snigelfart.

Sverige rankas som nummer ett i Europa på jämställdhet med ett index på 82,6 av 100. Det säger en del om hur mycket vi har kvar att jobba på för att nå jämställdhet i världen, vilket är ett av FN:s 17 globala mål.

Så vad ska vi göra för att nå en jämställd värld? Lyssna på ett viktigt och aktuellt samtal med Camilla Lundberg Ney, som är ämnesansvarig för jämställdhet inom enheten policy och påverkan på biståndsorganisationen We Effect.

Mer information om jämställdhetsindexet för Europa som Camilla pratar om i podden finner ni här:

http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-progress-snails-pace

http://eige.europa.eu/gender-equality-index

Fotograf: Malin von Strauss

Bildtext: Biata Chisi bor i byn Salima i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Hon oroar sig över klimatförändringarna och över att hon inte har säker tillgång till sin mark. Med stöd från We Effect vill Biata anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarna.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Camilla Lundberg Ney är ämnesansvarig för jämställdhet inom enheten policy och påverkan på biståndsorganisationen We Effect.