POD – Barns rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet – Malin Dahlberg Markstedt

Vad behöver ett barn? Jo barn behöver kärlek, trygghet, mat, vatten, en frisk och ren miljö att växa upp i, utbildning och så vidare. Kort sammanfattat så kan man säga att barns rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet, sett både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Barns, och vuxnas, rättigheter och en hållbar värld går hand i hand.

Lyssna på ett mycket intressanta och lärorikt samtal med Malin Dahlberg Markstedt som jobbar på Rädda barnen i Sverige som manager på avdelningen för Child Rights and Business. En avdelning som stöttar företag att se sin påverkan på barn genom sin egen affärsverksamhet, något som allt fler företag behöver och vill ha hjälp med.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Malin Dahlberg Markstedt jobbar på Rädda barnen i Sverige som manager på avdelningen för Child Rights and Business, som stöttar företag att se sin påverkan på barn genom sin egen affärsverksamhet.