POD – Klimatet påverkar hälsan och hälsan påverkar klimatet – Susanne Rautiainen

Generellt blir världen, ur ett hälsoperspektiv, bättre. Vi lever längre. Fler barn överlever. Och så vidare. Men samtidigt som till exempel infektionssjukdomarna blir färre så ökar istället välfärdssjukdomarna i världen. Därtill kommer alla nya hälsoutmaningar som vi ställs inför i samband med de rådande och kommande klimatförändringarna, som exempelvis ökad spridning av tropiska sjukdomar, svält på grund av uteblivna skördar, massmigration på grund av avsaknaden av vatten och mat, ökad risk för kolera i samband med skyfall, och så vidare.

Sammanfattningsvis så går ett hälsosamt klimat och en god hälsa hand i hand. Och i detta podd-avsnitt så berättar Susanne Rautiainen, som jobbar på avdelningen för global hälsa på Karolinska Institutet, i ett uppfriskande och lärorikt samtal mer om hur vi alla kan bidra till en hälsosammare värld för både människan och planeten.

Obs! På grund av lite tekniska problem blev första delen av podden något sämre i ljudkvalitén. Men det påverkar inte innehållet 🙂

Signaturmelodi: Claes Bonde

Susanne Rautiainen jobbar på avdelningen för global hälsa på Karolinska Institutet, där hon bland annat forskar kring optimal nutrition kopplat till sjukdomar.