POD – Lärande för hållbar utveckling – Daniel Olsson

Om vi ska nå en hållbar värld så krävs det kunskap och utbildning om vad en hållbar utveckling är och innebär. Detta gäller för hela samhället, så även för våra barn och ungdomar i skolan.

Daniel Olsson är forskare på Karlstads universitet inom området lärande för hållbar utveckling. Tillsammans med några kolleger har han genomfört en landsomfattande studie för att bland annat undersöka elevers medvetenhet om hållbar utveckling i olika åldrar. De tittade också bland annat på betydelsen av hur undervisningen om hållbar utveckling sker.

Lyssna på ett intressant samtal med Daniel Olsson där han berättar om resultaten av studien, som också bidragit med värdefull information till den fortsatta implementeringen av lärande för hållbar utveckling.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Daniel Olsson är forskare på Karlstads universitet inom området lärande för hållbar utveckling. Han jobbar även halvtid på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun.