POD – De internationella klimatavtalens historia fram till idag – Anders Turesson

Vill du få en enkel överblick av de internationella klimatavtalen, från att IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bildades 1988 och fram till idag. Då ska du lyssna på detta mycket intressanta och lärorika samtalet med Anders Turesson. Anders var under flera år Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna inom såväl EU som FN. Idag jobbar han på miljö- och energidepartementet samt är huvudsekreterare för det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling.

Förutom de internationella klimatavtalens historia och utveckling så pratar vi också bland annat om hur klimatförhandlingarna har förändrats över tid, om dynamiken i de internationella klimatmötena, om EU:s viktiga och avgörande roll i klimatförhandlingarna och om det fortfarande finns hopp att vi ska lyckas lösa klimatkrisen.

Med andra ord varmt välkomna att lyssna på ett mycket intressant samtal med Anders Turesson!

Signaturmelodi: Claes Bonde

Anders Turesson var under flera år Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna inom såväl EU som FN. Idag jobbar han på miljö- och energidepartementet samt är huvudsekreterare för det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling.