POD – Vårt gigantiska matsvinn är ohållbart – Helén Williams

En tredjedel av all mat som produceras slängs. Samtidigt är drygt 800 miljoner människor i världen undernärda och svälter. Vårt gigantiska matsvinn är ohållbart både ur ett socialt perspektiv och ur ett miljöperspektiv.

I västvärlden måste vi lära oss att värdesätta maten mer och kasta mindre. Medan man i utvecklingsländerna behöver få tillgång till bättre förvarings- och transportmöjligheter så att maten ännu är ätbar när den når konsumenterna. Vårt förödande stora matsvinn bidrar dessutom till enorma utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet.

Så vad kan vi göra för att minska matsvinnet? Lyssna på ett viktigt och upplysande samtal med Helén Williams, som är doktor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, och som bland annat forskar kring förpackningar och matsvinn.

Mer information om uppdraget att minska matsvinnet som svenska regeringen har gett till Livsmedelsverket, Naturvårdsverket samt Jordbruksverket, och som Helén pratar om i podden, finner ni här:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/ta-hand-om-maten-minska-svinnet/rapporter-och-publikationer

Signaturmelodi: Claes Bonde

Helén Williams är doktor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet, där hon bland annat forskar kring förpackningar och matsvinn. Fotograf: Linda Fridberg