Vartannat andetag du tar

Haven är livsviktiga. De förser oss med hälften av syret som vi andas. Vartannat andetag som du tar, kommer ifrån haven. Friska och välmående hav är därför bokstavligt talat en livsnödvändighet. Och borde vara allas angelägenhet.

Men idag mår våra hav tyvärr inte så bra. Orsakerna är många. En av dem är de stora mängderna med koldioxid som vi människor släpper ut i atmosfären. Haven tar nämligen upp en stor del av de utsläppen vilket medför en lång rad konsekvenser. En av dem är havsförsurning, vilket i sin tur bland annat har resulterat i att en fjärdedel av alla världens korallrev är bortom räddning som det ser ut idag. Detta är ett jätteproblem då korallreven fungerar som en barnkammare för omkring en fjärdedel av alla fiskarter och dessutom utgör en livsnödvändig plats för att hitta föda och skydda sig från rovdjur.

En annan orsak till havens ”illamående” är överfiske. Nästan 80 procent av världens fiskebestånd är överfiskade eller fiskade till maximal nivå. Dessutom används ofta skadliga fiskemetoder, som till exempel bottentrålning, som skadar livet på havsbottnarna. Överfisket får konsekvenser för såväl havens ekosystem som för stora delar av Jordens befolkning som har fisket som enda inkomst- och proteinkälla. Överfisket bör därför tas på största allvar, både för miljöns skull så väl som för att bekämpa fattigdom och hunger.

Ytterligare en orsak är exempelvis de stora mängder med plast som flyter runt i våra hav. Det finns studier som säger att det kommer att finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050 om inga åtgärder vidtas.  Även kustnära anläggningar som till exempel hotell och räkodlingar påverkar våra hav, liksom att vi borrar efter olja och gas i haven. Listan kan göras lång.

Men det finns ljusglimtar också. De senaste åren har havens betydelse och tillstånd så sakteliga börjat uppmärksammas allt mer. Och i början på juni i år så hölls en stor Havskonferens på FN:s högkvarter i New York som Sverige och Fiji var initiativtagare till. Konferensen resulterade bland annat i drygt 1 300 frivilliga åtaganden från länder, organisationer och företag runt om i världen. Åtagandena handlar om allt ifrån att minska plasten i haven till att stoppa illegalt fiske och stärka skyddet av havsmiljöer.

Haven har sats på kartan. Haven, som täcker 70% av Jordens yta. Förhoppningsvis har världen nu på riktigt börjat få upp ögonen för dess betydelse.

Även du som privatperson kan göra skillnad och bidra till friskare hav. Du kan i din vardag exempelvis använda miljömärkta produkter när du duschar, tvättar och städar. Inte tvätta i onödan. Källsortera. Köp inte en ny plastkasse varje gång du handlar, ta med en egen kasse istället – återanvänd. Släng inte gamla läkemedel i soporna utan lämna in dem till apoteket så att de inte kommer ut i naturen. Och välja MSC- eller kravmärkt fisk när du står i fiskdisken.

Havet tillhör oss alla och är allas vårt gemensamma ansvar. Mer än en tredjedel av världens befolkning bor i kustområden och är direkt beroende av haven för sin överlevnad. Men vi är alla beroende av dem oavsett var på planeten vi bor. För haven är livsviktiga. De förser oss med hälften av syret som vi andas. Vartannat andetag som du tar, kommer ifrån haven.