Veckans tips – Läs på om de 17 globala målen!

Parul Sharma är jurist med inriktning på människorätts- och antikorruptionsfrågor, med fokus på företagens produktionskedjor. Under två år, fram till årsskiftet nu, var hon även ordförande i den svenska Agenda 2030-delegationen. Några av Paruls tips på vad du i din vardag kan göra för att bidra till hållbart samhälle är:

– Fundera på hur mycket du som individ kan inkludera för att bidra till ett inkluderande samhälle.
– Läs på om vad korruption innebär, det finns även här i Sverige.
– Det är valår i år: Läs på om de 17 globala målen och utgå från dem i era frågeställningar till partierna.
– Prioritera tåget före flyget.
– Till mina kollegor som jobbar med hållbarhetsfrågor vill jag tipsa om att åka ut och föreläsa mer på gymnasieskolor istället för på Handelshögskolan eller i New York eller likande. Gymnasieeleverna är våra unga ledare och de behöver inspiration och kunskap om hållbar utveckling och någon som lyssnar på deras farhågor och frågor.

Till politikerna:
– Vilka partier vågar ta avstamp i de 17 globala målen och bygga sitt partiprogram på dem?
– Hur miljöanpassat är ert profilmaterial?
– Satsa på skolan och en god utbildning för alla samt mer undervisning om hållbar utveckling i skolan.
– Satsa på bra tågförbindelser.
– Starta en folkbildningskampanj om Agenda 2030.

Och när det gäller konsumtion måste vi alla, oavsett om vi är privatpersoner, företag eller politiker, ställa oss frågorna:
– Vad kan jag återvinna?
– Vad kan jag reducera?
– Vad kan jag ifrågasätta? (Kanske ledarskapet)
– Vad kan jag kontrollera? (Kanske produktionskedjan)
– Vad kan jag verifiera? (Till exempel hur vet jag säkert att varan jag vill köpa är producerad hållbart).
– Vad betyder ekologiskt? (Och innebär ekologiskt att varan även exempelvis är framställd under bra arbetsvillkor?).
– Vad har gjorts för att sprida kunskap om hållbar utveckling och de globala målen i samhället?

Parul Sharma är jurist med inriktning på människorätts- och antikorruptionsfrågor, med fokus på företagens produktionskedjor. Under två år, fram till årsskiftet nu, var hon även ordförande i den svenska Agenda 2030-delegationen.