POD – Hur kan vi ersätta vårt ohållbara oljeberoende? – Joseph Samec

Världen är idag beroende av olja, både i form av energi och som beståndsdel i nästan allt vi har runt oss i vår vardag; möbler, kläder, mediciner, mat, plast, leksaker, datorer, telefoner, asfalt, däck och så vidare.

Men om vi ska nå Parisavtalet och hålla oss under två graders global uppvärmning jämfört med förindustriell tid så måste vi sluta avvända olja och andra fossila bränslen. Men hur ska det gå till och är det ens möjligt?

Varmt välkomna att lyssna på ett mycket intressant och lärorikt samtal med Joseph Samec som är professor på institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet och även grundare till företaget RenFuel som producerar biobränslen från lignin.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Joseph Samec är professor på institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet där han främst fokuserar på grön kemi inom organisk syntes och biomassabearbetning. År 2012 grundade han även företaget RenFuel som producerar biobränslen från lignin.