POD – Agroforestry – ett hållbart, beprövat och effektivt odlingssystem – Linda Andersson

Agroforestry är ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd, ibland även kombinerat med djurhållning. Agroforestry kan tillämpas i hela världen, det gäller bara att anpassa vilka träd och grödor som funkar ihop och trivs på det stället där man vill odla.

I höstas (2018) släppte Agroforestry Network med Vi-skogen, Sveriges Lantbruksuniversitet Global, SwedBio vid Stockholm Resilience Centre, med flera, rapporten ”Achieving the Global Goals through Agroforestry” (Uppnå de globala målen med hjälp av agroforestry). Rapporten visar att agroforestry kan bidra till att uppnå flera av de 17 globala målen i Agenda 2030, framför allt mål nummer 1 och 2 som handlar om att minska fattigdom och hunger. Men även exempelvis mål nummer 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna och mål nummer 15 som handlar om att bidra till en ökad biologisk mångfald.

Välkomna att lyssna på ett mycket intressant och inspirerande samtal med Linda Andersson som, vid poddens inspelning i februari 2019, var ämnesansvarig för hållbart jordbruk och agroforestry på biståndsorganisationen Vi-skogen. (Sedan mars 2019 jobbar hon på Axfoundation). Linda beskriver vad agroforestry är och ger exempel på odlingsmetodens många positiva effekter. Vi pratar även om varför inte fler använder sig av agroforestry trots alla dess fördelar, om att odlingsmetoden behöver uppmärksammas mer, om agroforestry i Sverige, och mycket mer.

Stora bilden: Benta Muga och John Muga är lantbrukare som använder agroforestry som odlingsmetod på sin gård i Kenya. Fotograf: Amunga Eshuchi, Vi-skogen.

Fotograf podbilden: Linda Andersson, Vi-skogen

Signaturmelodi: Claes Bonde

Linda Andersson var vid poddens inspelning i februari 2019 ämnesansvarig för hållbart jordbruk och agroforestry på biståndsorganisationen Vi-skogen. (Sedan mars 2019 jobbar hon på Axfoundation).