POD – Vatten – livsnödvändigt men ingen självklarhet – Jens Berggren

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, för växter och djur såväl som för människan. Vi behöver tillgång till rent vatten och sanitet för vår grundläggande hälsa och utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion.

Många tar rent vatten förgivet men tillgången till dricksvatten, eller sötvatten överlag, är ingen självklarhet. Över 2 miljarder människor runt om i världen saknar idag tillgång till dricksvatten och sanitet. 800 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten. Och som vanligt är det de fattigaste och mest sårbara som drabbas hårdast.

Välkomna att lyssna på ett mycket intressant, lärorikt och angeläget samtal med Jens Berggren som är kommunikationschef på SIWI (Stockholm International Water Institute). Vi diskuterar hur stor tillgången på dricksvatten är i vår värld, både ur ett svenskt och globalt perspektiv, och belyser utmaningar vi står inför såväl som möjligheter. Vi pratar även sanitetsfrågor, hälsa, ekosystem, kemikalier, mikroplaster, hav, infrastruktur, energi, mat, jordbruk, konflikter, klimatförändringar, globala målen, med mera. Och Jens berättar vilken den viktigaste medicinska uppfinningen genom historien är.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Jens Berggren är kommunikationschef på SIWI, Stockholm International Water Institute. SIWI är en icke vinstdrivande stiftelse som jobbar med vattenfrågan på flera olika sätt för att vi på ett nationellt och globalt plan ska använda vatten mer effektivt och rättvist.